实拍二手别克GL8,一共跑了1.6万千米,提供7座后备厢不小!
实拍二手别克GL8,一共跑了1.6万千米,提供7座后备厢不小!
  • Posted_by 完美体育-完美体育app下载-手机版
  • 2022-04-30

作为一个专业车评人,近来我实拍体验了别克 GL8 2021款 陆上公事舱 652T 高贵型 ,上牌时间在2021年1月份,到今朝为止在1年3个月,里程数不算多 ,只跑了1.6万千米 ,依旧在保质期内,整车保修在3年或者10万千米。从车况上来看,前保险杠有稍微剐蹭 ,副驾驶座椅有拆卸陈迹,其他却是没有甚么年夜问题 。车主含过户费报价在27.8万,其时新车引导价在27.99万 ,基本上是当新车在卖,究竟保值率不低,但估计应该可以或许砍上一刀 ,下面就跟各人详细聊聊。

从形状上来看,实拍车型是白色外不雅,可以匹配各类人群 ,造型相对于平淡一些,枪弹头设计是典型的MPV车型,前格栅位置插手飞翼式设计 ,银色装饰一直伸张进摆布双侧年夜灯组内部。从灯光配置上来看 ,日间行车灯和LED年夜灯都没出缺席,但没有提供雾灯组,功效上撑持主动年夜灯 、高度调治和延时封闭 。

作为一款7座车型 ,尺寸上够扎实,满意家用彻底不会感觉空间小,长宽高在5238×1878×1800毫米 ,车身轴距在3088毫米 。侧面提供侧滑门,车窗是前低后高的设计,后排接纳隐私玻璃 ,用作商务场景一样是不错的选择,车顶接纳悬浮式设计,底部轮毂尺寸会显患上小一些 ,只有17英寸。

尾部造型比力方正,排气孔接纳隐蔽式设计,尾灯组中间用银色装饰填充 ,上方可以看到高位刹车灯。作为一款7座车型 ,后备厢不会感觉过小,通例状况下有475L,这就是年夜尺寸的上风 。

进入别克GL8车内 ,气势派头上挺温馨,就是塑料件不少,作为一款20多万的车 ,显患上有些失价。中控屏幕尺寸在12英寸,接纳悬浮式设计,左边搭配虚拟按键 ,以是黑边相对于年夜一些,撑持车联网和OTA进级,上手操控其实不难。仪表屏接纳组合式设计 ,但中间液晶屏不小,到达8英寸,前方则是真皮标的目的盘 ,而且在握柄处举行了打孔设计 ,虽然不是一款主打运动的车,但提供了换挡拨片功效 。

从恬静度来说,别克GL8绝对于及格 ,座椅用料是真皮+仿皮质料组合,接纳2+2+3的结构体式格局,坐起来比力柔软 ,坐垫长度不错,而且隔音效果棒,跑起高速来 ,窗户封闭之下,风噪以及胎噪都比力小从详细空间来说,第2排体验最为恬静 ,头部以及腿部空间够年夜,我本身身高在1米78,还算是有代表性 ,坐在末了一排没有问题 ,就是腿部空间稍差一些。

从动力上讲,搭配一台2.0T涡轮增压引擎,最年夜功率在174kW ,最年夜扭矩在350N·m,一样平常需要添加95号汽油,传动体系上搭配9挡手自一体变速箱。虽然尺寸比力年夜 ,车身重量到达1.9吨,但开起来并无太粗笨的觉得,不管是起步加快照旧跑起来以后超车 ,都是比力敏捷,而且中后段的动力贮备不错,没有小马拉年夜车的征象 ,官方百千米加快在9.5秒,对于于年夜块头车型来说算是不错了 。

写到末了,不消担忧倒车难的问题 ,车内搭配360全景影像 ,而且车联网一年有100G流量,日常平凡候听音乐导航彻底够用,头顶位置提供一个分段式可开启天窗 ,赐顾帮衬了后排视线。对于于如许一款别克GL8,你有甚么差别的观念以及见解呢?可以揭晓留言举行会商。

完美体育-完美体育app下载-手机版

【读音】:

zuò wéi yī gè zhuān yè chē píng rén ,jìn lái wǒ shí pāi tǐ yàn le bié kè GL8 2021kuǎn lù shàng gōng shì cāng 652T gāo guì xíng ,shàng pái shí jiān zài 2021nián 1yuè fèn ,dào jīn cháo wéi zhǐ zài 1nián 3gè yuè ,lǐ chéng shù bú suàn duō ,zhī pǎo le 1.6wàn qiān mǐ ,yī jiù zài bǎo zhì qī nèi ,zhěng chē bǎo xiū zài 3nián huò zhě 10wàn qiān mǐ 。cóng chē kuàng shàng lái kàn ,qián bǎo xiǎn gàng yǒu shāo wēi guǎ cèng ,fù jià shǐ zuò yǐ yǒu chāi xiè chén jì ,qí tā què shì méi yǒu shèn me nián yè wèn tí 。chē zhǔ hán guò hù fèi bào jià zài 27.8wàn ,qí shí xīn chē yǐn dǎo jià zài 27.99wàn ,jī běn shàng shì dāng xīn chē zài mài ,jiū jìng bǎo zhí lǜ bú dī ,dàn gū jì yīng gāi kě yǐ huò xǔ kǎn shàng yī dāo ,xià miàn jiù gēn gè rén xiáng xì liáo liáo 。

cóng xíng zhuàng shàng lái kàn ,shí pāi chē xíng shì bái sè wài bú yǎ ,kě yǐ pǐ pèi gè lèi rén qún ,zào xíng xiàng duì yú píng dàn yī xiē ,qiāng dàn tóu shè jì shì diǎn xíng de MPVchē xíng ,qián gé shān wèi zhì chā shǒu fēi yì shì shè jì ,yín sè zhuāng shì yī zhí shēn zhāng jìn bǎi bù shuāng cè nián yè dēng zǔ nèi bù 。cóng dēng guāng pèi zhì shàng lái kàn ,rì jiān háng chē dēng hé LEDnián yè dēng dōu méi chū quē xí ,dàn méi yǒu tí gòng wù dēng zǔ ,gōng xiào shàng chēng chí zhǔ dòng nián yè dēng 、gāo dù diào zhì hé yán shí fēng bì 。

zuò wéi yī kuǎn 7zuò chē xíng ,chǐ cùn shàng gòu zhā shí ,mǎn yì jiā yòng chè dǐ bú huì gǎn jiào kōng jiān xiǎo ,zhǎng kuān gāo zài 5238×1878×1800háo mǐ ,chē shēn zhóu jù zài 3088háo mǐ 。cè miàn tí gòng cè huá mén ,chē chuāng shì qián dī hòu gāo de shè jì ,hòu pái jiē nà yǐn sī bō lí ,yòng zuò shāng wù chǎng jǐng yī yàng shì bú cuò de xuǎn zé ,chē dǐng jiē nà xuán fú shì shè jì ,dǐ bù lún gū chǐ cùn huì xiǎn huàn shàng xiǎo yī xiē ,zhī yǒu 17yīng cùn 。

wěi bù zào xíng bǐ lì fāng zhèng ,pái qì kǒng jiē nà yǐn bì shì shè jì ,wěi dēng zǔ zhōng jiān yòng yín sè zhuāng shì tián chōng ,shàng fāng kě yǐ kàn dào gāo wèi shā chē dēng 。zuò wéi yī kuǎn 7zuò chē xíng ,hòu bèi xiāng bú huì gǎn jiào guò xiǎo ,tōng lì zhuàng kuàng xià yǒu 475L,zhè jiù shì nián yè chǐ cùn de shàng fēng 。

jìn rù bié kè GL8chē nèi ,qì shì pài tóu shàng tǐng wēn xīn ,jiù shì sù liào jiàn bú shǎo ,zuò wéi yī kuǎn 20duō wàn de chē ,xiǎn huàn shàng yǒu xiē shī jià 。zhōng kòng píng mù chǐ cùn zài 12yīng cùn ,jiē nà xuán fú shì shè jì ,zuǒ biān dā pèi xū nǐ àn jiàn ,yǐ shì hēi biān xiàng duì yú nián yè yī xiē ,chēng chí chē lián wǎng hé OTAjìn jí ,shàng shǒu cāo kòng qí shí bú nán 。yí biǎo píng jiē nà zǔ hé shì shè jì ,dàn zhōng jiān yè jīng píng bú xiǎo ,dào dá 8yīng cùn ,qián fāng zé shì zhēn pí biāo de mù de pán ,ér qiě zài wò bǐng chù jǔ háng le dǎ kǒng shè jì ,suī rán bú shì yī kuǎn zhǔ dǎ yùn dòng de chē ,dàn tí gòng le huàn dǎng bō piàn gōng xiào 。

cóng tián jìng dù lái shuō ,bié kè GL8jué duì yú jí gé ,zuò yǐ yòng liào shì zhēn pí +fǎng pí zhì liào zǔ hé ,jiē nà 2+2+3de jié gòu tǐ shì gé jú ,zuò qǐ lái bǐ lì róu ruǎn ,zuò diàn zhǎng dù bú cuò ,ér qiě gé yīn xiào guǒ bàng ,pǎo qǐ gāo sù lái ,chuāng hù fēng bì zhī xià ,fēng zào yǐ jí tāi zào dōu bǐ lì xiǎo cóng xiáng xì kōng jiān lái shuō ,dì 2pái tǐ yàn zuì wéi tián jìng ,tóu bù yǐ jí tuǐ bù kōng jiān gòu nián yè ,wǒ běn shēn shēn gāo zài 1mǐ 78,hái suàn shì yǒu dài biǎo xìng ,zuò zài mò le yī pái méi yǒu wèn tí ,jiù shì tuǐ bù kōng jiān shāo chà yī xiē 。

cóng dòng lì shàng jiǎng ,dā pèi yī tái 2.0Twō lún zēng yā yǐn qíng ,zuì nián yè gōng lǜ zài 174kW,zuì nián yè niǔ jǔ zài 350N·m,yī yàng píng cháng xū yào tiān jiā 95hào qì yóu ,chuán dòng tǐ xì shàng dā pèi 9dǎng shǒu zì yī tǐ biàn sù xiāng 。suī rán chǐ cùn bǐ lì nián yè ,chē shēn zhòng liàng dào dá 1.9dūn ,dàn kāi qǐ lái bìng wú tài cū bèn de jiào dé ,bú guǎn shì qǐ bù jiā kuài zhào jiù pǎo qǐ lái yǐ hòu chāo chē ,dōu shì bǐ lì mǐn jié ,ér qiě zhōng hòu duàn de dòng lì zhù bèi bú cuò ,méi yǒu xiǎo mǎ lā nián yè chē de zhēng xiàng ,guān fāng bǎi qiān mǐ jiā kuài zài 9.5miǎo ,duì yú yú nián yè kuài tóu chē xíng lái shuō suàn shì bú cuò le 。

xiě dào mò le ,bú xiāo dān yōu dǎo chē nán de wèn tí ,chē nèi dā pèi 360quán jǐng yǐng xiàng ,ér qiě chē lián wǎng yī nián yǒu 100Gliú liàng ,rì cháng píng fán hòu tīng yīn lè dǎo háng chè dǐ gòu yòng ,tóu dǐng wèi zhì tí gòng yī gè fèn duàn shì kě kāi qǐ tiān chuāng ,cì gù bāng chèn le hòu pái shì xiàn 。duì yú yú rú xǔ yī kuǎn bié kè GL8,nǐ yǒu shèn me chà bié de guān niàn yǐ jí jiàn jiě ne ?kě yǐ jiē xiǎo liú yán jǔ háng huì shāng 。

发表评论