3月交付量破万,13.97万起的几何C为什么异军崛起?
3月交付量破万,13.97万起的几何C为什么异军崛起?
  • Posted_by 完美体育-完美体育app下载-手机版
  • 2022-04-30

尽人皆知,冬日新能源汽车的电池寿命将年夜年夜降低。低温可以说是动力电池的“天敌” 。跟着技能的成长 ,一些汽车制造商已经经“逆转”,推出了很多不怕寒冷的车型。好比咱们今天就来聊聊一个常常在冬日测试续航的车型,它就是几何C。

在外不雅部门 ,几何C的前脸接纳关闭设计 。包抄部门配备了自动式进气格栅,可以按照速率主动调治开合角度以帮忙减微风阻并增长电池寿命。前年夜灯组内置80个LED灯珠,彰显了技能感。车身侧面的腰线营建了视觉敏捷感 ,官方声称腰线的设计也能够降低风阻 。主流悬浮式屋顶以及隐蔽式本把手的设计也呈现了 ,并与窗户下方的镀铬装饰条一路创造运动感 。

新车内饰接纳简朴而科幻的设计气势派头,液晶仪表板+中心悬浮年夜屏幕组合更时尚以及技能化。中国节制区域的多媒体触摸屏配备了新一代GKUIEV车载互连络统,并增长了QQ音乐以及酷我音乐等各类音乐运用步伐。同时 ,几何C维果系列还配备了高保真Bose音响,72色智能律动气灯以及音乐变化的540°AR底盘透视功效和ERP模式“可以实现一键节制”呼叫,泊车以及骑行 。

在动力方面 ,2022款几何C将继承提供续航400千米以及550千米的两个版本。电池寿命为4千瓦时3元锂电池组,后者配备70千瓦时的三元锂电池组,车辆均匹配前置单机电最年夜功率为150千瓦 ,最年夜的扭矩是310 Nm米。

在吊挂体系的一部门中,几何C选择了前麦佛逊自力吊挂后扭力梁非自力悬架 。整体设定更倾向运动兼恬静性。实在一个调教底盘功力深挚的车企是彻底可以把扭力梁调教的即惬意又有必然操控性的,只看车企愿不肯意去花这个成本罢了。

就尺寸而言 ,新车的长宽高为4432妹妹/1833妹妹/1560妹妹,轴距2700妹妹 。不外对于于一款紧凑型SUV来讲,几何C这个空间一样平常乘坐基本够用 ,后排也提供自力出风口以及USB充电接口 ,美中不足就是后排地台照旧有必然突出。

总结,几何C实在不论是定位照旧订价,在这个区间规模内实在照旧有必然的竞争力的 ,出格是在冬日续航测试中,真实续航与理论续航的不同实在还算差不太多的。假如后期价格还能轻微降一点,小编照旧很看好这个车型的 。

完美体育-完美体育app下载-手机版

【读音】:

jìn rén jiē zhī ,dōng rì xīn néng yuán qì chē de diàn chí shòu mìng jiāng nián yè nián yè jiàng dī 。dī wēn kě yǐ shuō shì dòng lì diàn chí de “tiān dí ”。gēn zhe jì néng de chéng zhǎng ,yī xiē qì chē zhì zào shāng yǐ jīng jīng “nì zhuǎn ”,tuī chū le hěn duō bú pà hán lěng de chē xíng 。hǎo bǐ zán men jīn tiān jiù lái liáo liáo yī gè cháng cháng zài dōng rì cè shì xù háng de chē xíng ,tā jiù shì jǐ hé C。

zài wài bú yǎ bù mén ,jǐ hé Cde qián liǎn jiē nà guān bì shè jì 。bāo chāo bù mén pèi bèi le zì dòng shì jìn qì gé shān ,kě yǐ àn zhào sù lǜ zhǔ dòng diào zhì kāi hé jiǎo dù yǐ bāng máng jiǎn wēi fēng zǔ bìng zēng zhǎng diàn chí shòu mìng 。qián nián yè dēng zǔ nèi zhì 80gè LEDdēng zhū ,zhāng xiǎn le jì néng gǎn 。chē shēn cè miàn de yāo xiàn yíng jiàn le shì jiào mǐn jié gǎn ,guān fāng shēng chēng yāo xiàn de shè jì yě néng gòu jiàng dī fēng zǔ 。zhǔ liú xuán fú shì wū dǐng yǐ jí yǐn bì shì běn bǎ shǒu de shè jì yě chéng xiàn le ,bìng yǔ chuāng hù xià fāng de dù gè zhuāng shì tiáo yī lù chuàng zào yùn dòng gǎn 。

xīn chē nèi shì jiē nà jiǎn pǔ ér kē huàn de shè jì qì shì pài tóu ,yè jīng yí biǎo bǎn +zhōng xīn xuán fú nián yè píng mù zǔ hé gèng shí shàng yǐ jí jì néng huà 。zhōng guó jiē zhì qū yù de duō méi tǐ chù mō píng pèi bèi le xīn yī dài GKUIEVchē zǎi hù lián luò tǒng ,bìng zēng zhǎng le QQyīn lè yǐ jí kù wǒ yīn lè děng gè lèi yīn lè yùn yòng bù fá 。tóng shí ,jǐ hé Cwéi guǒ xì liè hái pèi bèi le gāo bǎo zhēn Boseyīn xiǎng ,72sè zhì néng lǜ dòng qì dēng yǐ jí yīn lè biàn huà de 540°ARdǐ pán tòu shì gōng xiào hé ERPmó shì “kě yǐ shí xiàn yī jiàn jiē zhì ”hū jiào ,bó chē yǐ jí qí háng 。

zài dòng lì fāng miàn ,2022kuǎn jǐ hé Cjiāng jì chéng tí gòng xù háng 400qiān mǐ yǐ jí 550qiān mǐ de liǎng gè bǎn běn 。diàn chí shòu mìng wéi 4qiān wǎ shí 3yuán lǐ diàn chí zǔ ,hòu zhě pèi bèi 70qiān wǎ shí de sān yuán lǐ diàn chí zǔ ,chē liàng jun1 pǐ pèi qián zhì dān jī diàn zuì nián yè gōng lǜ wéi 150qiān wǎ ,zuì nián yè de niǔ jǔ shì 310 Nmmǐ 。

zài diào guà tǐ xì de yī bù mén zhōng ,jǐ hé Cxuǎn zé le qián mài fó xùn zì lì diào guà hòu niǔ lì liáng fēi zì lì xuán jià 。zhěng tǐ shè dìng gèng qīng xiàng yùn dòng jiān tián jìng xìng 。shí zài yī gè diào jiāo dǐ pán gōng lì shēn zhì de chē qǐ shì chè dǐ kě yǐ bǎ niǔ lì liáng diào jiāo de jí qiè yì yòu yǒu bì rán cāo kòng xìng de ,zhī kàn chē qǐ yuàn bú kěn yì qù huā zhè gè chéng běn bà le 。

jiù chǐ cùn ér yán ,xīn chē de zhǎng kuān gāo wéi 4432mèi mèi /1833mèi mèi /1560mèi mèi ,zhóu jù 2700mèi mèi 。bú wài duì yú yú yī kuǎn jǐn còu xíng SUVlái jiǎng ,jǐ hé Czhè gè kōng jiān yī yàng píng cháng chéng zuò jī běn gòu yòng ,hòu pái yě tí gòng zì lì chū fēng kǒu yǐ jí USBchōng diàn jiē kǒu ,měi zhōng bú zú jiù shì hòu pái dì tái zhào jiù yǒu bì rán tū chū 。

zǒng jié ,jǐ hé Cshí zài bú lùn shì dìng wèi zhào jiù dìng jià ,zài zhè gè qū jiān guī mó nèi shí zài zhào jiù yǒu bì rán de jìng zhēng lì de ,chū gé shì zài dōng rì xù háng cè shì zhōng ,zhēn shí xù háng yǔ lǐ lùn xù háng de bú tóng shí zài hái suàn chà bú tài duō de 。jiǎ rú hòu qī jià gé hái néng qīng wēi jiàng yī diǎn ,xiǎo biān zhào jiù hěn kàn hǎo zhè gè chē xíng de 。

发表评论